ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม4วัน3คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม4วัน3คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: MM JWL JMM02B 4D3N FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MM JWL JMM02B 4D3N FD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่สอง พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เมืองมัณฑะเลย์ (นั่งรถ)
วันที่สาม มัณฑะเลย์-ล่องแม่น้ำอิระวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-ทัชมาฮาลพม่า (เจดีย์ชินพิวมิน)-สะพานไม้อูเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์ไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ Mandalay Hill
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-แวะชมเจดีย์หยก-สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม
02–05 ธ.ค. 60 15,900 15,900 4,000
07–10 ธ.ค. 60 15,900 15,900 4,000
21–24 ธ.ค. 60 15,900 15,900 4,000
28–31 ธ.ค. 60 17,500 17,500 4,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>