ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม 3วัน

ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม 3วัน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: MM BT MMR052 3D2NFD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MM BT MMR052 3D2NFD
สัมผัสมนต์เสน่หืเมืองพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ พิเศษ!!สุดคุ้มเมนูกุ้งแม่น้ำเผา
กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก         
วันที่สอง  พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
              -วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์   
วันที่สาม  มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
              -วัดกุโสดอ-อมรปุระสะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบตองตามัน-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ     


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคา พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 13,900 13,500 12,900 3,000
16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 13,900 13,500 12,900 3,000
2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 13,900 13,500 12,900 3,000
16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 13,900 13,500 12,900 3,000
30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 13,900 13,500 12,900 3,000
6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 15,900 15,500 14,900 3,000
20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 13,900 13,500 12,900 3,000
                      
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>