ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5วัน 4คืน

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5วัน 4คืน
ราคา: 23,900 บาท
รหัสสินค้า: MM BT MMR08 5D4N FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MM BT MMR08 5D4N FD
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
กำหนดการเดินทาง
วันแรก     กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง    พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม    ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอวัร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
วันที่สี่    พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์
วันที่ห้า     ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคา พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน บิน FD 5 วัน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
12 ต.ค.60 16 ต.ค.60 24,900 24,500 23,900 6,000
19 ต.ค.60 23 ต.ค.60 25,900 25,500 24,900 6,000
2 พ.ย.60 6 พ.ย.60 24,900 24,500 23,900 6,000
23 พ.ย.60 27 พ.ย.60 24,900 24,500 23,900 6,000
1 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 26,900 26,500 25,900 6,000
9 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 25,900 25,500 24,900 6,000
21 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 24,900 24,500 23,900 6,000
29 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 26,900 26,500 25,900 6,000
30 ธ.ค.60 3 ม.ค.61 26,900 26,500 25,900 6,000
11 ม.ค.61 15 ม.ค.61 23,900 23,500 22,900 6,000
25 ม.ค.61 29 ม.ค.61 24,900 24,500 23,900 6,000
8 ก.พ.61 12 ก.พ.61 24,900 24,500 23,900 6,000
22 ก.พ.61 26 ก.พ.61 24,900 24,500 23,900 6,000
1 มี.ค.61 5 มี.ค.61 24,900 24,500 23,900 6,000
29 มี.ค.61 2 เม.ย.61 24,900 24,500 23,900 6,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>