ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง 3วัน 2คืน

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง 3วัน 2คืน
ราคา: 9,988 บาท
รหัสสินค้า: MS ITV MH22 MALAYSIA 3D2N MH
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : MS ITV MH22 MALAYSIA 3D2N MH
เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี
ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม  เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม
ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท เปิดใหม่ล่าสุด เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส
จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กัวลาลัมเปอร์   คาเมรอนไฮส์แลนด์             
วันที่สอง       คาเมรอน  Lavender Graden  น้ำตกอีกกานด้า  Genting Outlet  เก็นติ้งไฮส์แลนด์           
วันที่สาม      เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา   สนามบิน KLIA-สนามบินสุวรรณภูมิ
 
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก
2-11 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม จำนวน
9-11 กุมภาพันธ์ 9,988  
 
 
 
 
ไม่มีราคาเด็ก
INF 5,000฿
2,500 25
2-4 มีนาคม 10,988 2,500 25
9-11 มีนาคม 9,988 2,500 25
16-18 มีนาคม 9,988 2,500 25
23-25 มีนาคม 9,988 2,500 25
30มีนาคม-1เมษายน 9,988 2,500 25
6-8 เมษายน 11,988 2,500 25
13-15 เมษายน 13,988 2,500 25
29เมษายน-1พฤษภาคม 12,988 2,500 25
5-7 พฤษภาคม 9,988 2,500 25
18-20 พฤษภาคม 9,988 2,500 25
25-27 พฤษภาคม 9,988 2,500 25
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>