ทัวร์บาหลี ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง 4วัน3คืน

ทัวร์บาหลี ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง 4วัน3คืน
ราคา: 16,999 บาท
รหัสสินค้า: BL SPL BALI 4D3N SL
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : BL SPL BALI 4D3N SL
กำหนดการเดินทาง
วันแรก สนามบินดอนเมือง–เดนปาซาร์ (บาหลี) – GWK- วัดอูลูวาตู  ULUWATU
วันที่สอง ปูราเบซากีห์ –  หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  –โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน   
วันที่สาม วิหารตานาห์ลอต –  เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี
วันที่สี่ เดนปาซาร์(บาหลี) – กรุงเทพฯ       อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
กุมภาพันธ์ : 8 – 11 / 22 – 25 16,999 16,999 15,999 6,000
มีนาคม : 1 – 4 / 8 -11 16,999 16,999 15,999 6,000


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>