ทัวร์บาหลี วิหารทานาล็อท 5วัน4คืน

ทัวร์บาหลี วิหารทานาล็อท 5วัน4คืน
ราคา: 31,900 บาท
รหัสสินค้า: BL SPL BALI 5D4N GA
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : BL SPL BALI 5D4N GA
กำหนดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) –วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต-เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน
วันสอง หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน
วันสาม ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี
วันที่สี่ บุโรพุทโธ วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –– ถนนมาริโอโบโร่
วันที่ห้า วัดพรามนันต์  – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
กุมภาพันธ์ 61 : 7 – 10   //21 – 25   31,900 31,900 30,900 7,000
28 กุมภาพันธ์ 61 -  4 มีนาคม 61 31,900 31,900 30,900 7,000
มีนาคม 61 : 21 – 25  31,900 31,900 30,900 7,000
เมษายน 61 : 4 – 8   *วันจักรกรี 32,900 32,900 31,900 7,000
เมษายน 61 : 12 – 16    *วันสงกรานต์ 35,900 35,900 34,900 8,000
เมษายน 61 : 13 – 17     *วันสงกรานต์ 35,900 35,900 34,900 8,000
พฤษภาคม 61 : 1 – 5  *วันแรงงาน 32,900 32,900 31,900 7,000
พฤษภาคม 61 : 25 – 29  *วันวิสาขบูชา 32,900 32,900 31,900 7,000
มิถุนายน 61 : 6 – 10  //20 – 24   31,900 31,900 30,900 7,000


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>