ทัวร์บาหลี 4วัน3คืน

ทัวร์บาหลี 4วัน3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: BL BT BAL02 4D3N SL
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : BL BT BAL02 4D3N SL
กำหนดการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
วันที่สอง  ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บ้านคินตามณี •บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์•ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน •
ปุราเบซากิห์
วันที่สาม  ตลาดเมืองอูบุด●วัดบราตัน●วัดเม็งวี●วัดถ้ำช้าง●วิหารทานาต์ลอต●คูต้า
วันที่สี่ คูต้า-ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
วันเดินทางราคา บาหลี (SL) 4 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
02 ก.พ. 61 05 ก.พ. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000
09 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000
16 ก.พ. 61 19 ก.พ. 61 SL258/SL259 15900 15,900 14,900 5,000
23 ก.พ. 61 26 ก.พ. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000
01 มี.ค. 61 04 มี.ค. 61 SL258/SL259 15,900 15,900 14,900 5,000
02 มี.ค. 61 05 มี.ค. 61 SL258/SL259 15,900 15,900 14,900 5,000
09 มี.ค. 61 12 มี.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000
16 มี.ค. 61 19 มี.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>