ทัวร์บาหลี ชมวิหารทานาห์ลอต 3วัน2คืน

ทัวร์บาหลี ชมวิหารทานาห์ลอต 3วัน2คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: BL BT BAL01 3D2N SL
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : BL BT BAL01 3D2N SL
สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาะบาหลี แถมฟรี!! ชุดสวัสดีบาหลี

กำหนดการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพ - บาหลี - คูต้า - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดบราตัน – วิหารทานาห์ลอต
วันที่สอง  ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ - วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์ตู - Coffee Plantation – วัดเบซากิห์ - ชายหาดจิมบารัน
วันที่สาม  วัดอูลูวาตุ - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก


อัตราค่าบริการ
วันเดินทางราคา บาหลี (SL) 3 วัน 2 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
3 ก.พ. 61 5 ก.พ. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 14,900 5,000
10 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 14,900 5,000
10 มี.ค. 61 12 มี.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 14,900 5,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>