ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน2คืน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน2คืน
ราคา: 9,789 บาท
รหัสทัวร์: AEC789 – PPSR 01 - 3D2N

รหัสโปรเเกรม : ​AEC789 – PPSR 01 - 3D2N
กำหนดการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพ – ด่านอรัญประเทศ  – เสียมเรียบ – เจ้าเจก เจ้าจอม – Angkor National Museum – ระบำอัปสรา
วันที่สอง บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม 
วันที่สาม  ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะปอยเปต  -  ด่านอรัญประเทศ  -  กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ
ตาราง วันเดินทาง ราคา นครวัด นครธม พักโรงแรม 4 ดาว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
21  ตุลาคม 60 23  ตุลาคม 60 9,789 9,789 8,789 2,000
30  ธันวาคม 60 1  มกราคม 61 10,789 10,789 9,789 2,500

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>