ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน5คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน5คืน
ราคา: 45,500 บาท
รหัสทัวร์: RS CVT MOSCOW ST PETERSBURG 6D5N T5

รหัสโปรแกรม : RS CVT MOSCOW ST PETERSBURG 6D5N T5

กำหนดการเดินทาง

วันแรก              กรุงเทพฯ

วันที่สอง           เติร์กมินิสถาน – มอสโก- จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม

วันที่สอง           พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่- สถานีรถไฟใต้ดิน-ละครสัตว์

วันที่สาม           มอสโคว์ สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยรถไฟความเร็วสูง

วันที่สี่               พระราชวังแคทเธอรีน-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค

                       -โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน-ล่องเรือแม่น้ำเนวา

วันที่ห้า             พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์– พระราชวังฤดูหนาว

                        -มหาวิหารเซนต์ไอแซค -โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล

วันที่หก             Outlet Village - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


อัตาค่าบริการ

 

วันเดินทาง                  ราคา/บาท
กันยายน 27 กันยายน -4 ตุลาคม 45,500
ตุลาคม 11-18 ตุลาคม 18 – 25 ตุลาคม
 
  
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>