ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 8วัน5คืน

ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 8วัน5คืน
ราคา: 59,900 บาท
รหัสทัวร์: RS CD EK003 Russia 8D5N EK

รหัสโปรแกรม : RS CD EK003 Russia 8D5N EK
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 
วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
วันที่สาม สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-เมืองมูรมันสค์ –ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า
วันที่สี่ หมู่บ้านซามี่ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน –ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า
วันที่ห้า มูรมันสค์ –พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ -มอสโคว์
วันที่หก จัตุรัสแดง- มหาวิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม –พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆัง-รัสเซี่ยนเซอร์คัส
วันที่เจ็ด สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่แปด กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ราคา เด็ก
อายุตำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว
กุมภาพันธ์ 2561 12-19  
26 ก.พ.-5 มี.ค. 61
59,900 57,900 12,000
มีนาคม 2561 11-18 มี.ค. 61


 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>