ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EU93-IJP-GERMAN AUSTRIA SWISS-7D-4N-EY

รหัสโปรแกรม:EU93-IJP-GERMAN AUSTRIA SWISS-7D-4N-EY
เที่ยวฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music
อินส์บรุค (InnsBruck) ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี 
วันที่สอง         สนามบินมิวนิค – สนามอัลลิอันซ์อารีน่า - BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ – ซาลซ์บูร์ก
                     - สวนมิราเบล –
บ้านเกิดโมสาร์ท – จัตุรัสเรสซิเดนท์
วันที่สาม        ซาลซ์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ – อินส์บรุค – หลังคาทองคำ - ถนนมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ
วันที่สี่            อินส์บรูค - เมืองโฮเอินชวังเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ฟุสเซ่น - ซูริค
วันที่ห้า         ซูริค - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ซูริค
วันที่หก         สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่
เจ็ด       
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง
 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
18 -24 ต.ค. 60 49,900 ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 17,000 บาท)
10,500 25  
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 60 49,900 10,500 25  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>