ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน

 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน
ราคา: 50,900 บาท
รหัสทัวร์: EU CD EK373 7D EK

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EU CD EK373 7D EK
มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก วังมิราเบล  หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
อินส์บรูค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค


กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ
วันที่สอง          ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก -จัตุรัสมาเรียน
วันที่สาม          ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
วันที่สี่              ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ
วันที่ห้า            ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์         
วันที่หก            ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์
วันที่เจ็ด            ดูไบ-กรุงเทพฯ  


อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว
ธันวาคม
2561
5-11 ธ.ค. 61 40,900 10,000
26 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
50,900 10,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>