ทัวร์ยุโรบ เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์ยุโรบ เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
ราคา: 42,900 บาท
รหัสทัวร์: EU CD EK021A BELGIUM GERMANY FRANCE 7D


รหัสโปรแกรม : EU EK021A BELGIUM GERMANY FRANCE 7D

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง      ดูไบ-บรัสเซล-จัตุรัสกรองปลาซ-เมเนเก้นพิส-อาเค่น     
          
วันที่สาม      Designer Outlet Roermond-โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์

วันที่สี่          แฟรงก์เฟริต-จัตุรัสโรเมอร์-ไฮเดลเบิร์ก-ย่านเขตเมืองเก่า-เมืองสตราสบูร์ก         
       
วันที่ห้า        จัตุรัสเกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก-กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์  

วันที่หก        แองเกลเบิร์ก-ทิตลิส-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สนามบิน 
   
วันที่เจ็ด       ดูไบ – กรุงเทพ                                           


อัตราค่าบริการ        

 
กำหนดการเดินทาง  
ราคา
ราคาเด็ก
ไม่ใช้เตียง

(อายุต่ำกว่า 12ปี)

พักเดี่ยว
พฤศจิกายน
2561
29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2561 42,900 40,900 8,000
8ธันวาคม
2561
4-10 ธันวาคม 2561 42,900 40,900 8,000
                            

  
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>