ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน
ราคา: 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EU IJP EY97 8D5N EY

รหัสดปรแกรม : EU IJP EY97 8D5N EY


กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี
วันที่สอง        สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก
วันที่สาม        ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น
วันที่สี่            การ์มิช - พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา - มิวนิค
วันที่ห้า          มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen
วันที่หก          Donaueschingen – เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
วันที่เจ็ด         ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
วันที่แปด        ถึงสนามบินสุวรรณภูมิอัตราค่าบริการ

 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
12 - 19 ก.ย. 61 59,900 59,900 59,900 29,950 12,500
26 ก.ย. - 03 ต.ค. 61 59,900 59,900 59,900 29,950 12,500
10 - 17 ต.ค. 61 59,900 59,900 59,900 29,950 12,500
07 - 14 พ.ย. 61 59,900 59,900 59,900 29,950 12,500
21 - 28 พ.ย. 61 59,900 59,900 59,900 29,950 12,500
07 - 14 ธ.ค. 61 59,900 59,900 59,900 29,950 12,500
27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 72,900 72,900 72,900 36,450 14,000
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>