ทัวร์ยุโรป ทริปเปิ้ล สแกนดินาเวีย 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป ทริปเปิ้ล สแกนดินาเวีย 8วัน 5คืน
ราคา: 53,999 บาท
รหัสทัวร์: EU ZG ARN03 8D5N TG

รหัสโปรแกรม : EU ZG ARN03 8D5N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่สอง  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
วันที่สาม  เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์สตัด - โบสถ์ใหญ่ของเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
วันที่สี่  เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี - ถนนคาร์ล โยฮันน์ - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา
วันที่ห้า  เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
วันที่หก  เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
วันที่เจ็ด  ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่แปด  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
อัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
19 – 26 กันยายน 2561 53,999 53,999 52,999 13,999 37,999
09 – 16 ตุลาคม 2561 56,999 56,999 55,999 13,999 40,999
12 – 19 ตุลาคม 2561 58,999 58,999 57,999 13,999 42,999
17 – 24 ตุลาคม 2561 59,999 59,999 58,999 13,999 43,999
07 – 14 พฤศจิกายน 2561 57,999 57,999 56,999 13,999 41,999
29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2561 58,999 58,999 57,999 13,999 42,999
04 – 11 ธันวาคม 2561 58,999 58,999 57,999 13,999 42,999
05 – 12 ธันวาคม 2561 58,999 58,999 57,999 13,999 42,999
 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>