ทัวร์ยุโรบ ยูเครน 5วัน3คืน

ทัวร์ยุโรบ ยูเครน 5วัน3คืน
ราคา: 39,900 บาท
รหัสทัวร์: EU CU EASY UNSEEN UKRAINE 5D3N PS


รหัสโปรแกรม : EU CU EASY UNSEEN UKRAINE 5D3N PS

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ – เคียฟ

วันที่สอง      เคียฟ – ชมเมือง –
CENTRAL SQUARE – จัตุรัส MYKHAILIVSKA –
 
                    อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ – โบสถ์เซนต์โซเฟีย –

                   พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ –

                   ช้อปปิ้งห้างกัลลิเวอร์ – ชมวิวกรุงเคียฟ

วันที่สาม      เคียฟ – มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์


                   ช้อปปิ้งย่านการค้า KHRESHCHATYK STREE

วันที่สี่          เคียฟ – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง 

วันที่ห้า        กรุงเทพ

 
อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
10 - 14 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) 39,900 39,900 11,500
14 - 18 กันยายน 39,900 39,900 11,500
12 - 16 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 39,900 39,900 11,500
19 - 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช) 39,900 39,900 11,500
16 - 20 พฤศจิกายน 39,900 39,900 11,500
07 - 11 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ) 39,900 39,900 11,500
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>