ทัวร์ยุโรบ ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรบ ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
ราคา: 39,999 บาท
รหัสทัวร์: EU VC BENELUX NO FLOWER 7D


รหัสโปรแกรม : EU VC BENELUX NO FLOWER 7D

กำหนดการเดินทาง

วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
 
วันที่สอง           มหานครปารีส

วันที่สาม           ปารีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)

วันที่สี่               บรัสเซล  - โรมอนด์เอ้าเลท  - โคโลญจน์ (เยอรมนี)

วันที่ห้า            โคโลญจน์ -  หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์)

วันที่หก            อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพ ฯ

วันที่เจ็ด           สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย)


อัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
11-17 ต.ค. 39,999.- 8,500.-

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>