ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)8วัน5คืน
ราคา: 57,900 บาท
รหัสทัวร์: EU WCT WQR0308M 8D5N QR

รหัสโปรแกรม: EU WCT WQR0308M 8D5N QR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เคมพ์เทิน
วันที่สาม เคมพ์เทิน – ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
วันที่สี่ ซอลส์เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น-ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ
วันที่ห้า อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
วันที่หก อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค
วันที่เจ็ด แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพฯ
วันที่แปด กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง ราคา
วันที่ 11-18 / 21-28 กันยายน 2561 58,900.-
วันที่ 12-19 / 19-26 ตุลาคม 2561 59,900.-
วันที่ 5-12 / 13-20 พฤศจิกายน 2561 57,900.-<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>