ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน
ราคา: 40,900 บาท
รหัสทัวร์: EU CD EK021 7D4N EK

รหัสดปรแกรม : EU CD EK021 7D4N EKกำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง      ดูไบ-บรัสเซล-จัตุรัสกรองปลาซ-เมเนเก้นพิส-อาเค่น
วันที่สาม      โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์-แฟรงก์เฟริต-จัตุรัสโรเมอร์
วันที่สี่          ไฮเดลเบิร์ก-ย่านเขตเมืองเก่า-จัตุรัสเกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก
วันที่ห้า        กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์-BLACK FOREST-ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่
วันที่หก        ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-เมืองซูค-สนามบิน
วันที่เจ็ด       ดูไบ – กรุงเทพอัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ราคา เด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)
พักเดี่ยว
พฤษภาคม 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2561 40,900 38,900 8,000
มิถุนายน 13-19 / 
25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561
40,900 38,900 8,000
กรกฎาคม 11-17 /
 26 ก.ค. – 1 ส.ค. 61
40,900 38,900 8,000
สิงหาคม 7-13 ส.ค. 61 40,900 38,900 8,000
กันยายน 12-18 ก.ย. 61 / 
26 ก.ย. – 2 ต.ค. 61
40,900 38,900 8,000
ตุลาคม 10-16 ต.ค. 61 / 
17-23 ต.ค. 61
40,900 38,900 8,000
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>