ทัวร์ยุโรบ เที่ยวเมืองน่ารัก ไฮไลท์ อิตาลี 11วัน8คืน

ทัวร์ยุโรบ เที่ยวเมืองน่ารัก ไฮไลท์ อิตาลี 11วัน8คืน
ราคา: 119,500 บาท
รหัสทัวร์: EU GL LOVELY VILLAGE ITALY 11D8N TG


รหัสโปรแกรม : EU GL LOVELY VILLAGE ITALY 11D8N TG
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม****
เที่ยวครบ มีเวลาในแต่ละสถานที่เต็มอิ่ม
อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )
วันที่สอง       กรุงโรม – หุบเขาวาดอร์เซีย – หมู่บ้านปีเอนซ่า – SAN QUIRICO D’ORCIA – เมืองเซียน่า
วันที่สาม       เมืองเซียน่า – เมืองซาน จิมิยาโน่ – ชิมไวน์ – เมืองลุคกา – เมืองปิซ่า
วันที่ห้า         หอเอนปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้
วันที่หก         หมู่เกาะบูราโน่ – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้      
วันที่เจ็ด        อุทยานโดโลไมท์ – เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – ทะเลสาบ มิซูลิน่า – เมืองออร์ติเซ่ 
วันที่แปด       ขึ้นกระเช้า SECEDA – ขึ้นกระเช้า ALPE DI SIUSI – เมืองเวโรน่า
วันที่เก้า        เมืองเวโรน่า – เมืองมิลาน – ดูโอโม่ – ช้อปปิ้งมิลาน
วันที่สิบ         เมืองมิลาน – สนามบิน
วันที่สิบเอ็ด    กรุงเทพ ฯ


อัตราค่าบริการ
พฤษภาคม               
8-18  /  22 – 1 มิ.ย.
มิถุนายน                    5-15  /  19-29
กรกฎาคม                  10-20
สิงหาคม                    14-24  /  21-31
กันยายน                     4-14  /  11-21
 
อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 119,500.-
1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ 114,500.-
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ 104,500.-
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 90,500.-
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มอีกท่านละ 22,000.-
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.-
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.-
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>