ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 9วัน6คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 9วัน6คืน
ราคา: 67,900 บาท
รหัสทัวร์: EU CU EASY CLASSIC EUROPE 9D6N EY

รหัสโปรแกรม : EU CU EASY CLASSIC EUROPE 9D6N EY
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – อาบูดาบี
วันที่สอง อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่
– บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์
วันที่สาม ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย –  เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร
วันที่สี่ เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง
วันที่ห้า ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง-สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขา – เอนเกลเบิร์ก – ดิจง
วันที่หก ดิจง – ชมเมือง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์  วิลเลจ – ปารีส
วันที่เจ็ด ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย-มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
วันที่แปด ปารีส – ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต –  ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล
วันที่เก้า อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ  
 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
21 - 29 กรกฎาคม
(วันอาสาฬหบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
69,900 67,900 14,000
06 - 14 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) 72,900 70,900 14,000
12 - 20 กันยายน 67,900 65,900 14,000
17 - 25 ตุลาคม (วันปิยะมหาราช) 74,900 72,900 14,000
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>