ทัวร์ยุโรบ เยอรมณี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศษ 8วัน

ทัวร์ยุโรบ เยอรมณี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศษ 8วัน
ราคา: 65,900 บาท
รหัสทัวร์: EU WCT KEUKENHOF 8 D TG

รหัสโปรแกรม : EU WCT KEUKENHOF 8 D TG

กำหนดการเดินทาง

วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2       แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
วันที่3       ดุสเซลดอร์ฟ - อัมสเตอร์ดัม - ลิสซ์ – เข้าชมสวนเคอเคนออฟ
                ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์
วันที่4       อัมสเตอร์ดัม - ซานส์ สคันส์ - กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมี่ยม
                จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส
วันที่5        กรุงบรัสเซลส์ – มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ล่องเรือ 
วันที่6        ปารีส - City Tour -  Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต - กรุงเทพฯ             
วันที่7        ปารีส - กรุงเทพฯ
วันที่8        กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
              พักท่านเดียว / ห้อง
                      จ่ายเพิ่ม
 
เดือนมีนาคม 2561 55,900 55,900 55,900 12,000
เมษายน-พฤษภาคม 2561 59,900 59,900 59,900 12,000
09-16 เมษายน (เทศกาลสงกรานต์) 65,900 65,900 65,900 12,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>