ทัวร์แกรนด์ แคนนาดา 10 วัน

ทัวร์แกรนด์ แคนนาดา 10 วัน
ราคา: 142,900 บาท
รหัสทัวร์: EU WCT WCX5010V GRAND CANADA 10 D


รหัสโปรแกรม : EU WCT WCX5010V GRAND CANADA 10 D 
สวนสแตนเลย์ สวนพฤษชาติบุทชาด
ถนนสายโรแมนติก รถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ
ทะเลสาบหลุยส์นั่งกระเช้าสู่ “ยอดเขาซัลเฟอร์”
ล่องเรือ 1,000 เกาะ ขึ้นหอคอย CN TOWER

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – แวนคูเวอร์ – เที่ยวชมเมือง
วันที่สอง      วิคตอเรีย – บุดชาดการ์เด้น – ชมเมือง – คัลการี
วันที่สาม      คัลการี – ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway – Sky Walk – บานฟฟ์
วันที่สี่          บานฟฟ์ – ทะเลสาบหลุยส์ – ยอดเขาซัลเฟอร์ – คัลการี
วันที่ห้า        คัลการี – มอลทริออล – ชมเมืองเก่า – ชมเกาะเซนต์ เฮเลน่า
วันที่หก        มอลทรีออล –ออตตาวา – คิงส์ตัน
วันที่เจ็ด       ล่องเรือ 1,000 เกาะ – น้ำตกไนแองการ่า – ชมเมืองไนแองการ่า
                    พักห้องฝั่งน้ำตกทุกห้อง 
วันที่แปด      น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต
                   ขึ้นหอคอย CN TOWER – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
วันที่เก้า       โตรอนโต้ – กรุงเทพฯ
วันที่สิบ        กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
พักท่านเดียว / ห้อง
จ่ายเพิ่ม
 
12 - 21 เม.ย. /
28 เม.ย. – 07 พ.ค. 2561
142,900 142,900 142,900 35,900
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>