ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8คืน 5วัน

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8คืน 5วัน
ราคา: 55,900 บาท
รหัสทัวร์: EU-CV12-SCANDINAVIA-8D-5N-EK

รหัสโปรแกรม:EU-CV12-SCANDINAVIA-8D-5N-EK
กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง               กรุงเทพฯ
วันที่สอง               สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน)
วันที่สาม               พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-CITY HALL-คาร์ลสตัท
วันที่สี่                   ออสโล
วันที่ห้า                 อุทยานฟร๊อกเนอร์-ปราสาท AKERSHUS-OSLO CITY HALL-ล่องเรือ DFDS –โคเปนเฮเก้น
วันที่หก                 โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนเบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการ-ถนนสตรอย์ก์-ช้อปปิ้ง
วันที่เจ็ด                ลินเติ้ลเมอร์เมด-กรุงเทพฯ
วันที่แปด               กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่ท่านไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่ม
11-18 ส.ค. // 15-22 ก.ย.
10-17 ต.ค. // 16-23 ต.ค.
15-22 พ.ย. // 30 พ.ย. - 7 ธ.ค.
55,900.- 53,900.- 9,500.-
29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 65,900.- 63,900.- 11,500.-
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>