ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน
ราคา: 13,888 บาท
รหัสทัวร์: CN IJP XW-B92 4D3N


รหัสโปรแกรม : CN IJP XW-B92 4D3N
ปักกิ่ง: จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
อาหาร: Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกี้ยากี้  พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น 

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
วันที่สอง      จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม      กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
วันที่สี่          ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
31 May - 03 Jun 2018 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500
07 - 10 Jun 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
14 - 17 Jun 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
21 - 24 Jun 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
28 Jun - 01 Jul 2018 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
05 - 08 Jul 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
12 - 15 Jul 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
26 - 29 Jul 2018 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500
02 - 05 Aug 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
09 - 12 Aug 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
23 - 26 Aug 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
06 - 09 Sep 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
13 - 16 Sep 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
20 - 23 Sep 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
27 - 30 Sep 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
20 - 23 Oct 2018 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500

 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>