ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่่ง 5วัน4คืน

ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่่ง 5วัน4คืน
ราคา: 22,991 บาท
รหัสสินค้า: CN SBT GT-CTU CA01 5D4N CA
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : CN SBT GT-CTU CA01 5D4N CA

กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ-เฉิงตู
วันที่สอง     เฉิงตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) -เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊
วันที่สาม     ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง(กระเช้า)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง
วันที่สี่         ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านยางพารา -ร้านหยก-ซอยกว้างซอยแคป-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ห้า       ร้านบัวหิมะ-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน
เด็กไม่มีมีเตียงเด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
11-15 เมษายน 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 3,000.-
13-17 เมษายน 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 3,000.-


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>