ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ชมมรดกโลกพระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง ช้อปปิ้งจุใจ 7วัน5คืน

ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง  ชมมรดกโลกพระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง ช้อปปิ้งจุใจ 7วัน5คืน
ราคา: 31,777 บาท
รหัสทัวร์: SHE02 WONDERFUL HARBIN 6D4N BY XWรหัสสินค้า : SHE02 WONDERFUL HARBIN 6D4N BY XW
ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ+โคมไฟน้ำแข็ง
ชมมรดกโลกพระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
ช้อปปิ้งจุใจ พักโรงแรมระดับ4ดาว

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง       เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง
                   สู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว
วันที่สาม       ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย –
                    ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018

วันที่สี่           ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ทบ
วันที่ห้า         ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์

                   สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง
วันที่หก        รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย
วันที่เจ็ด        เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
2-3 ท่าน
(ไม่มีราคาเด็ก)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวมตั๋ว
06 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 31,777 6,000 21,777


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>