ทัวร์จีน พิชิตยอดเขาบู๊ตึ้ง 6วัน5คืน

ทัวร์จีน พิชิตยอดเขาบู๊ตึ้ง 6วัน5คืน
ราคา: 27,900 บาท
รหัสสินค้า: CN SSH SHCZWUH1 6D5N CZ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรม : ​CN SSH SHCZWUH1 6D5N CZ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก   กรุงเทพฯ-เมืองอู่ฮั่น
วันที่สอง เมืองอู่ฮั่น-เมืองเซียงหยาง-กู่หลงจง(บ้านพักขงเบ้ง)-เขาบู๊ตึ้ง-เรียนมวยไทเก็ก
วันที่สาม เขาบู๊ตึ้ง-ตำหนักทองจินเตี้ยน(กระเช้าขึ้น-ลง)-ตำหนักไท่เหอกง-ตำหนักจื่อเซียว-ตำหนักหนาน-
            
เหยียน-ตำหนักไท่จื่อ
วันที่สี่     เขาบู๊ตึ้ง-เมืองตันหยาง-สุสานกวนหลิง-สมรภูมิรบฉางป่านปัว-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-ศาลเจ้ากวนอู
วันที่ห้า   
กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก-สวนกวนอูอี้หยวน-เมืองอู่ฮั่น-ถนนคนเดินเจียงฮั่น
วันที่หก  วัดกุยหยวน-เมืองอู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ
2 ท่านราคาท่านละ
(ไม่มีราคาเด็ก)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ
วันที่ 1-6 มีนาคม 2561 27,900 บาท 4,500 บาท
ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก
 

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>