รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน

รับสมัครงาน โดยผู้ที่สนใจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ชาย / หญิง อายุ 20 - 45 ปี
2. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์
3. รักงานบริการเป็นชีวิต ชอบดูแลเด็กและคนชราเป็นจิตใจ
4. มีไหวพริบ สนใจใฝ่รู้และกระตือรือร้นในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ
 
* ทุกตำแหน่ง ส่งเอกสารแนะนำตัว ระบุข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมรูปถ่ายที่ชัดเจน เบอร์โทร ส่งทาง E-mail:covertours@gmail.com

บริษัทฯจะพิจารณาเบื้องต้นจากเอกสารการสมัครทาง E- mail หากตรงตามหลักเกณฑ์จะนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์อีกครั้ง
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร:089 678 8804


 

 

รับนักศึกษาฝึกงานทุกสถาบัน โดยผู้สนใจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • บุคลิกดี มีไหวพริบ สนใจใฝ่รู้และกระตือรือร้นอยู่เสมอ
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก
  • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
  • มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมตกแต่งภาพ (photoshop)
  • มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
  • มีคอมพิวเตอร์ Note Book เป็นของตนเอง


ส่งเอกสารแนะนำตัว ระบุข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมรูปถ่ายที่ชัดเจน เบอร์โทร ส่งทาง E-mail:covertours@gmail.com  บริษัทฯจะพิจารณาเบื้องต้นจากเอกสารการสมัครทาง E- mail หากตรงตามหลักเกณฑ์จะนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์อีกครั้ง
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 089 678 8804


 

ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.