ทัวร์พม่า

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน
รหัสโปรแกรม: MMR052-BT-MYANMAR-3D-2N-FD กำหนดการเดินทาง วันแรก     &nbs..
ทัวร์พม่า 5ดาว 3วัน2คืน
รหัสโปรแกรม MM BT MMR04 3D2N FD กำหนดการเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวา..
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม4วัน3คืน
รหัสโปรแกรม : MM JWL JMM02B 4D3N FD กำหนดการเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู..
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน 3วัน2คืน
รหัสโปรแกรม : MM SPR MDL001A 3D2N 8M ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  ชมพระตำ..
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน 3วัน2คืน
รหัสสินค้า : MM SPR MDL001A 3D 2N 8M ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  ชมพระตำหนัก..
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน
รหัสโปรแกรม : MM PEL MDL002 4D3N 8M กำหนดการเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – สะพา..
ทัวร์พม่า มิงกาลาบา มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-มิงกุน 3 วัน
รหัสโปรแกรม : MM PL MM0018M MDL-MINGUN 3D เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ตักบาตร..
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน2คืน
รหัสโปรแกรม : MM PL VINTAGE MYANMAR 3D2NSL สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!!..
ทัวร์พม่า สบาย อิ่มบุญ สุขใจ 3วัน2คืน
รหัสโปรแกรม: MM SBT GT RGN DD05 3D2N DD  กำหนดการเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ ดอนเมือง..
ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ 3วัน2คืน
รหัสโปรแกรม : MM PL PERFECT MYMANMAR 3D2N SL พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พร..
ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5วัน 4คืน
รหัสโปรแกรม : MM BT MMR08 5D4N FD นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่..
ทัวร์พม่า สักการะ2มหาบูชาสถาน 3วัน2คืน
รหัสโปรแกรม : MM BT MMR001 3D2N DD กำหนดการเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-..
ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม 3วัน
รหัสโปรแกรม : MM BT MMR052 3D2NFD สัมผัสมนต์เสน่หืเมืองพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ พิเศษ!!สุด..
ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ 3วัน2คืน
รหัสโปรแกรม : MM BT MMR061 3D2N FD กำหนดเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณ..