เกี่ยวกับเรา

COVERTOURS DOTCOM Co ., LTD
บริษัท โคฟเวอร์ทัวร์ ดอทคอม จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11 / 07633

 ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว บริการจัดนำเที่ยวทั้งในและทัวร์ต่างประเทศ ศึกษาดูงาน จัดอบรมสัมมนา

Company History  โคฟเวอร์ทัวร์ ดอทคอม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร บริการจัดนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามใบอนุญาต เลขที่ 11 / 07633 โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเงินสดอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ทุกประการ

Interview โคฟเวอร์ทัวร์ ดอมคอม จำกัด ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 10 ปี บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่ทีมงานบริการที่ต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทฯ ในเรื่องเทคนิคการบริการที่ประทับใจและอื่นๆ รวมถึงมัคคุเทศก์ก็จะต้องผ่านการอบรมเพื่อสอบรับใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญ ในส่วนของโรงแรมที่พัก ภัตตาคาร และผู้ประกอบการร่วมต่างๆ เช่น รถนำเที่ยว เรือท่องเที่ยว สายการบินต้องมี คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลงาน  " โคฟเวอร์ทัวร์ แค่คลิกชีวิตก็เปลี่ยน "

บริการนำเที่ยว แบบ Package Tour โดยลูกค้าสามารถสอบถาม และซื้อบริการทัวร์ได้ด้วยโปรแกรม และช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

บริการนำเที่ยว แบบ Incensive Group ลูกค้าสามารถเลือกสรรโปรแกรม และกำหนดราคาได้เองตามงบประมาณที่มี บริการนำเที่ยวแบบ Incensive Group
เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ เช่น บริษัท ห้างร้าน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ


บริการนำเที่ยวแบบ Private เหมาะสำหรับลูกค้า V.I.P หรือลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง อาจจะเดินทางเพียง 2 - 3 ท่าน โดยจะเป็นการดูแลที่พิเศษอย่างยิ่งยวด

Business concept " โคฟเวอร์ทัวร์ แค่คลิกชีวิตก็เปลี่ยน "

 

บริหารงานโดย ทีมงาน
   " โคฟเวอร์ทัวร์ ดอทคอม "
 
Managing Director Sale Exclusive Sale Exclusive Sales and Marketing Maneger
 

 
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.