ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ นักซานซา เอเวอร์แลนด์ 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ นักซานซา เอเวอร์แลนด์ 5วัน3คืน
ราคา: 18,900 บาท
รหัสสินค้า: KR CU EASY KOREA LOVE SPRING 5D3N LJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR CU EASY KOREA LOVE SPRING 5D3N LJ
 • เกาะนามิ สถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song
 • ชมพระอาทิตย์ตกดิน วัดนักซานซา เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาริมทะเลที่มีทิวทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับยืนเด่นเป็นสง่า หันหน้าสู่ทะเลตะวันออก เพื่อปกป้องชาวเกาหลี
 • สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)
 • พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด
 • ชม ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่ง ณ เกาะยออิโด
 • ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ทงแดมุน เมียงดง ฮงแด
 • เต็มอิ่ม เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น
 • ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่ายให้ท่านได้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท้ๆ
 • ให้ท่านลอง ทำคิมบับ พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก
 • รวมอาหารทั้งหมด 10 มื้อ
 • พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง         
เกาะนามิ – วัดนักซันซา
วันที่สาม          เอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอาง – N TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)- ตลาดทงแดมุน
วันที่สี่              เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด” - ศูนย์โสมรัฐบาล– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค
                        –DUTY FREE –คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง         

วันที่ห้า            ศูนย์สมุนไพร – RED PINE – TRICK EYE + ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
                       – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน –  สนามบิน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
03 – 07 เมษายน 2561  วันจักรี 19,900.- 7,900.-
04 – 08 เมษายน 2561  วันจักรี 19,900.- 7,900.-
06 – 10 เมษายน 2561  วันจักรี 20,900.- 7,900.-
07 – 11 เมษายน 2561 20,900.- 7,900.-
10 – 14 เมษายน 2561  วันสงกรานต์ 23,900.- 7,900.-
11 – 15 เมษายน 2561  วันสงกรานต์ 26,900.- 7,900.-
14 – 18 เมษายน 2561  วันสงกรานต์ 24,900.- 7,900.-
15 – 19 เมษายน 2561 22,900.- 7,900.-
18 – 22 เมษายน 2561 18,900.- 7,900.-
19 – 23 เมษายน 2561 19,900.- 7,900.-
22 – 26 เมษายน 2561 18,900.- 7,900.-
23 – 27 เมษายน 2561 18,900.- 7,900.-
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561 วันแรงงาน 21,900.- 7,900.-
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561 วันแรงงาน 21,900.- 7,900.-
:: ราคาโปรโมชั่น !!! ไม่มีราคาเด็ก ::
ราคาอื่นๆ
 1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 7,900 บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>