ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย ลอตเต้ทาว อควาเรียม สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด 5ัวน3คืน

ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย ลอตเต้ทาว อควาเรียม สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด 5ัวน3คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: KR CU EASY LANLA SPRING IN KOREA 5D3N LJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR CU EASY LANLA SPRING IN KOREA 5D3N LJ
พิเศษ !!!!!  พัก กรุงโซล 3 คืน
 • หมู่บ้านที่ตกแต่ง และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็น หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย
 • Hyundai Premium Outlet  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายร้านค้า
 • Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล
 • ลอตเต้ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และติดอันดับ 5 ของโลก
 • ลอตเต้ อควาเรียม เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง
 • สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำนานาชนิด
 • คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)
 • ช๊อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด
 • พระราชวังชางเคียงกุง เคยเป็น พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์ซุกจงแห่งราชวงศ์โครยอ
 • ชม ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่ง ณ เกาะยออิโด
 • ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่ายให้ท่านได้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท้ๆ
 • ให้ท่านลอง ทำคิมบับ พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก
 • รวมอาหารทั้งหมด 10 มื้อ
 • พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
​กำหนดการเดินทาง
วันแรก                         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง         อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – Hyundai Premium Outlet  - Seoullo 7017
วันที่สาม         
COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ทงแดมุน
วันที่สี่             ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
                      – พระราชวังชางเคียงกุง –DUTY FREE – คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง 
วันที่ห้า           เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด”  - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด
                      –ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
01 – 05 เมษายน 2561 17,900.- 5,500.-
02 – 06 เมษายน 2561  วันจักรี 18,900.- 5,500.-
05 – 09 เมษายน 2561  วันจักรี่ 19,900.- 5,500.-
08 – 12 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.-
09 – 13 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.-
12 – 16 เมษายน 2561  วันสงกรานต์ 26,900.- 5,500.-
13 – 17 เมษายน 2561  วันสงกรานต์ 26,900.- 5,500.-
16 – 20 เมษายน 2561 17,900.- 5,500.-
17 – 21 เมษายน 2561 17,900.- 5,500.-
20 – 24 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.-
21 – 25 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.-
24 – 28 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.-
25 – 29 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.-
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2561 วันแรงงาน 19,900.- 5,500.-
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2561 วันแรงงาน 19,900.- 5,500.-
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
ราคาอื่นๆ
 1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 7,900 บาท<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>