ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ปั่นจักรยานเรียลไบต์ ไร่สตอเบอร์รี่ 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ปั่นจักรยานเรียลไบต์ ไร่สตอเบอร์รี่ 5วัน3คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: KR CU EASY KOREA LIKE SPRING 5D3N LJ
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : KR CU EASY KOREA LIKE SPRING 5D3N LJ
หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France สถานที่ถ่ายทำ You Who Came from the Star
ปั่นจักรยานเรียลไบต์ ชมธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์
สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)
ทำบุญที่ วัดวาวูจองซา วัดที่มีเศียรของพระพุธรเจ้ามีความสูงถึง 8 เมตร
แวะชิม สตอเบอร์รี่เกาหลี แบบสดๆจากไร่

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง         อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France – เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบต์
วันที่สาม         วัดวาวูจองซา – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ตลาดทงแดมุน

วันที่สี่              ศูนย์โสม– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง DUTY FREE                                                                                                           
                      –คลองชองเกชอน –  โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง       
วันที่ห้า      
    ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก ถ่ายภาพ3 มิติ
                      ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
01 - 05 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา 17,900.- 5,500.-
04 - 08 มีนาคม 2561 15,900.- 5,500.-
06 - 10 มีนาคม 2561 15,900.- 5,500.-
10 - 14 มีนาคม 2561 16,900.- 5,500.-
11 - 15 มีนาคม 2561 15,900.- 5,500.-
12 - 16 มีนาคม 2561 15,900.- 5,500.-
14 - 18 มีนาคม 2561 16,900.- 5,500.-
18 - 22 มีนาคม 2561 15,900.- 5,500.-
19 - 23 มีนาคม 2561 15,900.- 5,500.-
20 - 24 มีนาคม 2561 15,900.- 5,500.-
22 - 26 มีนาคม 2561 16,900.- 5,500.-
23 - 27 มีนาคม 2561 16,900.- 5,500.-
*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 7,900 บาท
 

 
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>