ทัวร์เกาหลี สกี ลอตเต้ 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี สกี ลอตเต้ 5วัน3คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: EASY LANLA SNOW IN KOREA LJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EASY LANLA SNOW IN KOREA LJ
กำหนดการเดินทาง
วันที่แรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง อินชอน – เล่นสกี – สตรอว์เบอร์รี - โซลทาวเวอร์ 
วันที่สาม COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – วัดโซเกซา – พระราชวังชางด็อกกุง –DUTY FREE – คลองชองเกชอน –  ช้อปปิ้งเมียงดง 
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.-
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.-
01 – 05 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.-
06 – 10 ก.พ. 61 17,900.- 5,000.-
09 – 13 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.-
11 – 15 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.-
13 – 17 ก.พ. 61 17,900.- 5,000.-
15 – 19 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.-
17 – 21 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.-
19 – 23 ก.พ. 61 17,900.- 5,000.-
22 – 26 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.-
24 – 28 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.-
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 61    วันมาฆบูชา 19,900.- 5,000.-
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 61    วันมาฆบูชา 18,900.- 5,000.-<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>