ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกี 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกี 5วัน3คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: KR CC EASY KOREA ICE-FISHING 5D3N LJ
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : KR CC EASY KOREA ICE-FISHING 5D3N LJ
  • ร่วมสัมผัสเทศกาล“ตกปลาน้ำแข็ง”หนึ่งปีมีครั้งเดียว
  • โรแมนติกสุดๆที่ เกาะนามิ  เล่นสกี แบบจุใจที่สกีรีสอร์ท
  • ช้อปปิ้งตลาดชื่อดัง เมียงดง,ตลาดฮงแด  ชมสวนลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลที่ Seoullo 7017
  • ชิม สตรอเบอร์รี่ สดๆจากไร่  สุดมันกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตั๋วแบบไม่จำกัด
  • คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์  ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่าย ให้ท่านลองทำ
  • ถ่ายภาพกับบรรยากาศจำลองแบบ ภาพถ่ายสามมิติ  ให้ท่านลองทำคิมบับ
  • พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก
  • รวมอาหารทั้งหมด 10 มื้อ  พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
​กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง         
อินชอน –เกาะนามิ – ตกปลาน้ำแข็ง (รวมอุปกรณ์ตกปลา) 
วันที่สาม          เล่นสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์– Seoullo 7017
วันที่สี่               ศูนย์โสมรัฐบาล– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง
                      - DUTY FREE –  N TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)–  คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
วันที่ห้า            ศูนย์สมุนไพร –RED PINE –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
                      Trick eye museum + Ice museum - ช้อปปิ้งอีวาแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
07 - 11 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
08 – 12 ม.ค. 61 17,900.- 5,000.-
09 – 13 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
10 – 14 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
11 – 15 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
12 – 16 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
13 – 17 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
14 – 18 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
15 – 19 ม.ค. 61 17,900.- 5,000.-
16 – 20 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
17 – 21 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
18 -  22 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
19 – 23 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
20 – 24 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
21 – 23 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
22 - 26 ม.ค. 61 17,900.- 5,000.-
23 – 27 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
25 – 29 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
26 – 30 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
27 – 31 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.-
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 6,900 บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>