ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ทสุดหรู เกาะนามิ ช้อปปิ้งเมียงดง ชมวิวกรุงโซล 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ทสุดหรู เกาะนามิ ช้อปปิ้งเมียงดง ชมวิวกรุงโซล 5วัน3คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: KR28 SNOW FROST IN KOREA 5D3N BY XJ
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : KR28 SNOW FROST IN KOREA 5D3N BY XJ
CHECK IN สกีรีสอร์ทสุดหรู!! … สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่
สัมผัสบรรยากาศหิมะโปรยปราย ‘เกาะนามิ’ ... ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง
เยือนพระราชวังแห่งความรัก ‘ชางด็อกกุง’... ชมวิวกรุงโซลที่ N SEOUL TOWER
ถ่ายรูป 3 มิติ ‘TRICK EYE’ และชมน้ำแข็งแกะสลัก ‘ICE MUSEUM

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
วันที่สอง       ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท
วันที่สาม      ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ
+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก
                  EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER – รร.โซล
วันที่สี่          น้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู -
TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส                
                  พระราชวังชางด็อกกุง -  DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล     
วันที่ห้า        ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2560
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
01 – 05 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 7,000
02 – 06 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 7,000
03 – 07 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000
04 – 08 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000
05 – 09 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000
06 – 10 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000
07 – 11 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000
08 – 12 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 7,000
09 – 13 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 7,000
10 – 14 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000
11 – 15 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000
12 – 16 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000
13 – 17 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000
14 – 18 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000
15 – 19 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000
16 – 20 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000
17 – 21 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000
18 – 22 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000
19 – 23 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000
20 – 24 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000
21 – 25 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000
22 – 26 ธันวาคม 2560 26,900 26,900 26,900 7,000
23 – 27 ธันวาคม 2560 26,900 26,900 26,900 7,000
24 – 28 ธันวาคม 2560 26,900 26,900 26,900 7,000
25 – 29 ธันวาคม 2560 27,900 27,900 27,900 7,000
26 – 30 ธันวาคม 2560 27,900 27,900 27,900 7,000
27 – 31 ธันวาคม 2560 27,900 27,900 27,900 7,000
28 ธ.ค. 2560 – 01 ม.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 7,000
29 ธ.ค. 2560 – 02 ม.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 7,000
30 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 7,000
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>