ทัวร์เกาหลี กรุงโซล ซูวอน พาจู 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล ซูวอน พาจู 5วัน3คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: KR30 ZG 5D3N FD
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : KR30 ZG 5D3N FD
ชมวิวกรุงโซล พระราชวังซษงด็อกกุง สวนสนุกEVERLAND
ถ่ายภาพ3มิติ ช้อปปิ้งสุดชิคตลาดเมียงดง

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง       เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุด 

                    ประจำชาติฮันบก – EVERLAND - รร.โซล
วันที่สาม      น้ำมันสน -
COSMETIC  - SEOUL TOWER – หมู่บ้านนัมซานฮันอก - ศูนย์สมุนไพรโสม  
                  TRICK EYE & ICE MUSEUM - ตลาดเมียงดง - รร.โซล  
วันที่สี่        พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู -
DUTY FREE – GREVIN
                SEOUL – อีแด – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบิน)
วันที่ห้า        สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
เดือน ธันวาคม 2560
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
01-05 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000
02-06 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000
06-10 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000
07-11 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000
08-12 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000
09-13 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000
15-19 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000
16-20 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000
21-25 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000
22-26 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000
23-27 ธันวาคม 2560 22,900 22,900 22,900 7,000
24-28 ธันวาคม 2560 22,900 22,900 22,900 7,000
25-29 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 7,000
26-30 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 7,000
27-31 ธันวาคม 2560 25,900 25,900 25,900 7,000
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 7,000
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 7,000
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 7,000
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 7,000
 

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>