ทัวร์เกาหลี แกรนด์ วินเทอร์ 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี แกรนด์ วินเทอร์ 5วัน 3คืน
ราคา: 22,900 บาท
รหัสสินค้า: KR-WE-GRAND WINTER-5D-3N-KE
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR-WE-GRAND WINTER-5D-3N-KE
กำหนดการเดินทาง

วันแรก        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่สอง      หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์
                   (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก) หรือ ONEMOUNT SNOW PARK
                   (ไม่รวมค่าเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดเราจะพาไปที่
                   ONEMOUNT SNOW PRAK แทน

วันที่สาม      เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND
                   (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - FANTA STICK SHOW
OR WAPOP SHOW
วันที่สี่          พระราชวังเคียงบ๊อก - บลูเฮ้าส์/ถ่ายรูปตรงอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์
                   - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท
- TRICK EYE MUSEUM
                   + ICE MUSEUM - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
เมียงดง
                   - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน 
                   - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)

วันที่ห้า        N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม – ศูนย์เวชสำอาง
                   – ศูนย์สมุนไพร - DUTY FREE - คลองชองเกซอน – ศูนย์พลอยอเมทิส
                   – ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ เดือน พฤศจิกายน 2560
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตั๋ว
15 – 19 NOV
16 – 20 NOV
17 – 21 NOV
22 – 26 NOV
KOREAN AIRหรือเทียบเท่า 22,900.- 22,900.- 8,900.-
23 – 27 NOV
24 – 28 NOV
29 – 03 DEC
30 – 04 DEC
23,900.- 23,900.-
           

อัตราค่าบริการ เดือน ธันวาคม 2560
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตั๋ว
01 - 05 DEC
02 - 06 DEC
KOREAN AIRหรือเทียบเท่า 24,900.- 24,900.- 8,900.-
03 – 07 DEC
04 - 08 DEC
05 – 09 DEC
23,900.- 23,900.-
06 – 10 DEC
07 - 11 DEC
08 - 12 DEC
09 - 13 DEC
24,900.- 24,900.-
10 - 14 DEC
11 - 15 DEC
12 - 16 DEC
22,900.- 22,900.-
13 - 17 DEC
14 - 18 DEC
15 - 16 DEC
16 - 20 DEC
23,900.- 23,900.-
17 – 21 DEC
18 - 22 DEC
22,900.- 22,900.-
19 – 23 DEC
20 – 24 DEC
21 – 25 DEC
23,900.- 23,900.-
22 - 26 DEC
23 – 27 DEC
24 – 28 DEC
26,900.- 26,900.-
25 – 29 DEC
26 – 30 DEC
27,900.- 27,900.-
27 – 31 DEC 30,900.- 30,900.-
28 - 01 JAN
29 - 02 JAN
30 - 03 JAN
31,900.- 31,900.-
           
 
อัตราค่าบริการ เดือน มกราคม 2561
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตั๋ว
09 – 13 JAN
10 – 14 JAN
11 – 15 JAN
12 – 16 JAN
13 – 17 JAN
KOREAN AIRหรือเทียบเท่า 23,900.- 23,900.- 8,900.-
14 – 18 JAN
15 – 19 JAN
16 – 20 JAN
22,900.- 22,900.-
17 – 21 JAN
18 – 22 JAN
19 – 23 JAN
20 – 24 JAN
23,900.- 23,900.-
21 – 25 JAN
22 – 26 JAN
23 – 27 JAN
22,900.- 22,900.-
24 – 28 JAN
25 – 29 JAN
26 – 30 JAN
27 – 31 JAN
23,900.- 23,900.-
28 – 01 FEB
29 – 02 FEB
30 – 03 FEB
22,900.- 22,900.-
31 – 04 FEB 23,900.- 23,900.-
           
 
อัตราค่าบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตั๋ว
01 – 05 FEB
02 – 06 FEB
KOREAN AIRหรือเทียบเท่า 23,900.- 23,900.- 8,900.-
03 – 07 FEB
04 – 08 FEB
05 – 09 FEB
06 – 10 FEB
22,900.- 22,900.-
07 – 11 FEB
08 – 12 FEB
09 – 13 FEB
23,900.- 23,900.-
10 – 14 FEB
11 – 15 FEB
12 – 16 FEB
13 – 17 FEB
22,900.- 22,900.-
14 – 18 FEB
15 – 19 FEB
16 – 20 FEB
23,900.- 23,900.-
17 – 21 FEB
18 – 22 FEB
19 – 23 FEB
20 – 24 FEB
22,900.- 22,900.-
21 – 25 FEB
22 – 26 FEB
23 – 27 FEB
23,900.- 23,900.-
24 – 28 FEB
25 – 01 MAR
26 – 02 MAR
27 – 03 MAR
28 – 04 MAR
22,900.- 22,900.-
           
 
อัตราค่าบริการ เดือน มีนาคม 2561
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตั๋ว
01 – 05 MAR
02 – 06 MAR
KOREAN AIRหรือเทียบเท่า 23,900.- 23,900.- 8,900.-
03 – 07 MAR
04 – 08 MAR
05 – 09 MAR
06 – 10 MAR
22,900.- 22,900.-
07 – 11 MAR
08 – 12 MAR
09 – 13 MAR
23,900.- 23,900.-
10 – 14 MAR
11 – 15 MAR
12 – 16 MAR
13 – 17 MAR
22,900.- 22,900.-
14 – 18 MAR
15 – 19 MAR
16 – 20 MAR
23,900.- 23,900.-<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>