ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 5วัน 3คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: KR-VWL-SUN KOREA ICE FISHING-5D-3N-XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR-VWL-SUN KOREA ICE FISHING-5D-3N-XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก      กรุงเทพฯ -อินชอน
วันที่สอง    อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
วันที่สาม    ไร่สตรอเบอรี่ -
สนุกสนานกับการเล่น สกี ณ สกีรีสอร์ท

                 - สวนสนุก EVERLAND – LINE FRIEND – TRICK EYE MUSEUM
                 – COSMETIC - ตลาดเมียงดง
วันที่สี่        ศูนย์โสมรัฐบาล - Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – น้ำมันสนเข็มแดง
                 – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - SUPERMARKET
วันที่ห้า      สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง
มกราคม 2561
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
11-15 16,900 5,000
12-16 16,900 5,000
18-22 16,900 5,000
19-23 16,900 5,000
25-29 16,900 5,000
26-30 16,900 5,000
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>