ทัวร์เกาหลี เอ็นจอย ดรีม สกาย 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี เอ็นจอย ดรีม สกาย 5วัน 3คืน
ราคา: 19,500 บาท
รหัสสินค้า: KR-VWL-LIKE ENJOY DREAM SKI-5D-3N
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR-VWL-LIKE ENJOY DREAM SKI-5D-3N
กำหนดการเดินทาง
วันแรก          สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง       อินชอน –เกาะนามิ -พักสกีรีสอร์ท
วันที่สาม      
สตรอเบอรรี่ – กิมจิแลนด์+ฮันบก – เอเวอร์แลนด์ –คลองชองเกชอน
                    -ดิวตี้ฟรี-เมียงดง
วันที่สี่           ศูนย์โสมรัฐบาล  – เครื่องสำอางเกาหลี – บลูเฮ้าส์ –พระราชวังเคียงบ๊อก
                    – สะพานสายรุ้ง
บันโพ
วันที่ห้า         สมุนไพรเกาหลี –น้ำมันสนแดง- ซุปเปอร์มาร์เกต -สนามบินอินชอน – ดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
มกราคม 2561
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
11-15 19,500 6,000
17-21 19,500 6,000
18-22 19,500 6,000
25-29 19,500 6,000
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>