ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: KR-VWL-DREAM KOREA ICE FISHING-5D-3N
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR-VWL-DREAM KOREA ICE FISHING-5D-3N
กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ -อินชอน
วันที่สอง      อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
-  สนุกสนานกับการเล่นสกี
                   ณ สกีรีสอร์ท
วันที่สาม      โรงเรียนสอนทำคิมบับ... ถ่ายรูปชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรี่
                  - สวนสนุก
EVERLAND – LINE FRIEND  – TRICK EYE MUSUEM
                  - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี
วันที่สี่          ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง
– ศูนย์โสมรัฐบาล 
                   – DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า        ศูนย์สมุนไพร – น้ำมันสนเข็มแดง – N SEOUL TOWER - ซุปเปอร์มาเก็ต
                   –สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง
มกราคม 2561
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
3-7 19,900 5,000
4-8 19,900 5,000
11-15 17,900 5,000
12-16 17,900 5,000
17-21 17,900 5,000
18-22 17,900 5,000
19-23 17,900 5,000
24-28 17,900 5,000
25-29 17,900 5,000
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>