ทัวร์เกาหลี ตกปลา 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี ตกปลา 5วัน 3คืน
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: KR-SBT19-ICN-WINTER ICE FISHING-5D-3N-GT- XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR-SBT19-ICN-WINTER ICE FISHING-5D-3N-GT- XJ
กำหนดการเดินทาง

วันแรก       กรุงเทพฯ - อินชอน
วันที่สอง     อินชอน - อิสระเล่นสกี – สกีรีสอร์ท
วันที่สาม     เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - กรุงโซล - COSMETIC SHOP
                  - DUTY FREE -สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์
วันที่สี่         ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังชางด๊อกคุง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
                  - พลอยอเมทิส- โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง         

วันที่ห้า     ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดียวเพิ่ม
12-16 ม.ค. 61 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,900.-
18-22 ม.ค. 61 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,900.-
19-23 ม.ค. 61 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,900.-
26-30 ม.ค. 61 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,900.-
08-12 ก.พ. 61 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,900.-
23-27 ก.พ. 61 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,900.-
 
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>