ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 5วัน 3คืน
ราคา: 23,999 บาท
รหัสสินค้า: KR-SBT04-GT-ICN-SORAKSAN-5D-3N-TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR-SBT04-GT-ICN-SORAKSAN-5D-3N-TG     
กำหนดการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพ - อินชอน
วันที่สอง    อินชอน –  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา – สนุกกับลานสกี
วันที่สาม    ฟาร์มสตอเบอรี่ -  โรงเรียนสอนทำกิมจิ + สวมชุดอันบก –  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
วันที่สี่        พระราชวังเคียงบ๊อคคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี
                (
RAISON TREE ) -COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ห้า      น้ำมันสนเข็มแดง -  โซลทาวเวอร์ – Teddy Bear Museum – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
                ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 
เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
22-26 ก.พ.61 23,999.- 23,999.- 22,999.- 21,999.- 6,900.-
28 ก.พ.- 04 มี.ค.61 (วันหยุดมาฆบูชา) 25,999.- 25,999.- 24,999.- 23,999.- 6,900.-
01-05 มี.ค.61 24,999.- 24,999.- 23,999.- 22,999.- 6,900.-
10-14 มี.ค.61 23,999.- 23,999.- 22,999.- 21,999.- 6,900.-
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>