ทัวร์เกาหลี สกี ตกปลาน้ำเเข็ง 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี สกี ตกปลาน้ำเเข็ง 5วัน3คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: KR33 ZG FISHING SKI 5D3N XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรม : ​KR33 ZG FISHING SKI 5D3N XJ
สุดมันส์...เล่นสกีตะลุยหิมะ "พักสกีรีสอร์ท 1 คืน"
กำหนดการเดินทาง
วันแรก    กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
วันที่สอง  ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
– เล่นสกีบนลานสกี  
              ขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท 
วันที่สาม  ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
– โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก   
              EVERLAND - COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี - N SEOUL TOWER – รร.โซล
วันที่สี่      สมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสน –
TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส   
              พระราชวังชางด็อกซูกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง     
วันที่ห้า    ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
เดือน มกราคม
การเดินทาง : 04-08/05-09/10-14/11-15/12-16/17-21/18-22/19-23/
                    24-28/25-29/26-30/31ม.ค.-04ก.พ. 61
ราคา 20,900 บาท
การเดินทาง : 06-10/07-11/08-12/09-13/13-17/14-18/15-19/16-20/20-24/21-25/22-26/23-27/27-31/
                    28ม.ค.-01ก.พ./29ม.ค.-02ก.พ./30ม.ค.-03ก.พ. 61
ราคา 19,900 บาท
เดือน กุมภาพันธ์
การเดินทาง : 01-05/02-06/07-11/08-12/09-13/21-25/22-26/23-27/28ก.พ.-04มี.ค.61 ราคา 20,900 บาท
การเดินทาง : 03-07/04-08/05-09/06-10/10-14/11-15/12-16/13-17/18-22/19-23/20-24/24-28/
                    25ก.พ.-01มี.ค./26ก.พ.-02มี.ค./27ก.พ.-03มี.ค. 61
ราคา 19,900 บาท
การเดินทาง : 14-18/15-19/16-20/17-21  ก.พ.61 ราคา 21,900 บาท


<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>