ทัวร์เกาหลี เที่ยวเพลิน ตกปลาน้ำเเข็ง 5วัน3คืน

 ทัวร์เกาหลี เที่ยวเพลิน ตกปลาน้ำเเข็ง 5วัน3คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: KR32 ZG SNOW FISJING 5D3N XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรม : ​KR32 ZG SNOW FISJING 5D3N XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง    ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ  

                 จากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – EVERLAND - รร.โซล
วันที่สาม   เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – น้ำมันสน -
COSMETIC  - N SEOUL TOWER – ศูนย์  
                สมุนไพรโสม   DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล  
วันที่สี่       พลอยอะเมทิส –
TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเก 
                นามู - PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบิน)
วันที่ห้า     สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 18,900 18,900 18,900 5,000
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 18,900 18,900 18,900 5,000
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 18,900 18,900 18,900 5,000
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 18,900 18,900 18,900 5,000
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 18,900 18,900 18,900 5,000
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 18,900 18,900 18,900 5,000
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 18,900 18,900 18,900 5,000
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 18,900 18,900 18,900 5,000
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 18,900 18,900 18,900 5,000
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 17,900 17,900 17,900 5,000


<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>