ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำเเข็ง 4วัน3คืน

 ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำเเข็ง 4วัน3คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: KR31 ZG ICE FREEZING 4D3N XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรม : ​KR31 ZG ICE FREEZING 4D3N XJ
เทศกาลตกปลาน้ำเเข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว
เมนูพิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ชิม สตรอว์เบอร์รี่ สดๆ จากไร่
กำหนดการเดินทาง
วันแรก     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ซูวอน
วันที่สอง   ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ 

               จากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD 
วันที่สาม  
COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวัง
               ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - รร.โซล
วันที่สี่       ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน                     

อัตราค่าบริการ
เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
เดินทางวันที่่ : 08-11/09-12/10-13/15-18/16-19/17-20/22-25/
                       23-26/24-27 ก.พ. 61
ราคา 17,900 บาท
เดินทางวันที่่ : 04-07/05-08/06-09/07-10/11-14/12-15/13-16/14-17/18-21/19-22/
                       20-23/21-24/25-28 ก.พ. 61
ราคา 16,900 บาท
เดินทางวันที่่ : 26ก.พ.-01มี.ค./27ก.พ.-02มี.ค./28ก.พ.-03มี.ค. 61 ราคา 16,900 บาท

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>