ทัวร์เกาหลี รถไฟสายโรเเมนติก 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี รถไฟสายโรเเมนติก 5วัน3คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: KR WE SEORAK AUTUMN TRAIN 5D3N
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรม : ​KR WE SEORAK AUTUMN TRAIN 5D3N
นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมความงามของทะเลริมข้างทาง
สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
พร้อมสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดชินฮันซา
ช็อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
ชมแม่น้ำฮัน เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต้
ซอรัคซาน 1 คืน และ โซล 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่สอง  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ- TEDDY BEAR FARM - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน-วัดชินฮันซา
วันที่สาม  SEA TRAIN (รถไฟเลียบริมทะเล) - เรียนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND  
               (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน

 วันที่สี่      พระราชวังต็อกซูกุง - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
               - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
             **จำลองซีรีย์สุดฮิต DESCENDANT OF THE SUN หรือชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
วันที่ห้า     N SEOUL TOWER - DUTY FREE - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET 


อัตราค่าบริการ เดือน กันยายน 2560
กำหนดการเดินทาง : 01-05/02-06/03-07/04-08/05-09/06-10/07-11/08-12/09-13/10-14/11-15/12-16
                                 /13-17/14-18/15-19/16-20/17-21/18-22/19-23 ก.ย. 60
ราคา 15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 20-24/21-25/22-26/23-27 ราคา 16,900 บาท
อัตราค่าบริการ เดือน ตุลาคม 2560
กำหนดการเดินทาง : 11-15/12-16/14-18/15-19/16-20/17-21/18-22/21-25/22-26/23-27/24-28 ราคา 18,900
กำหนดการเดินทาง :  13-17/19-23/20-24/25-29/26-30/27-31 ราคา 19,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 28 ต.ค. - 01 พ.ย. / 29 ต.ค. - 02 พ.ย. / 30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 60 ราคา 18,900 บาท
อัตราค่าบริการ เดือน พฤศจิกายน 2560
กำหนดการเดินทาง : 01-05/02-06/03-07/04-08/07-11/08-12/09-13/10-14/11-15/14-18/15-19/16-20/17-21
                                /18-22/21-25/22-26/23-27/24-28/25-29
ราคา 16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 05-09/06-10/12-16/13-17/19-23/20-24/26-30 ราคา 15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 60 ราคา 16,900 บาท

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>