ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน
ราคา: 20,500 บาท
รหัสสินค้า: KR002-VWL-DREAM SKI SNOW -5D-3N-XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR002-VWL-DREAM SKI SNOW -5D-3N-XJ
กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)
วันที่สอง      สนามบินอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ - SKI
วันที่สาม      ชิมสตอร์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ – เรียนทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ใส่ชุดประจำชาตเกาหลี (ฮันบก)
                  สนุกสนานที่ EVERLAND (รวมค่าเข้า สามารถเล่นเครื่องเล่นไม่จำกัดจำนวนรอบ) – LINE FRIEND STORE - 
                  ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง
วันที่สี่          ผ่านชม บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
                  – ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY (ตึกที่สูงติดอันดับโลก) – DUTY FREE – ช้อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า        SUPERMARKET - สนามบินอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) – ดอนเมือง (ประเทศไทย)

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
พักเดี่ยว
เพิ่ม
 
1 – 5 DEC 2017 21,500 21,500 5,000
8 – 12 DEC 2017 20,500 20,500 5,000
28 DEC 17 – 01 JAN 18 26,900 26,900 5,000
29 DEC 17 – 02 JAN 18 26,900 26,900 5,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>